การจองทัวร์ (Booking)

· สามารถทำได้ผ่านช่องทางการติดต่อข้างต้น โดยสามารถทำการจองได้จนถึง 14 วันก่อนวันที่ทัวร์เริ่ม หากมีระยะเวลาการจองน้อยกว่านี้ ทางบริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถจองทัวร์ได้สมบูรณ์ และจะไม่มีค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากราคาทัวร์ที่โฆษณา

· กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการจองอย่างละเอียดทุกครั้งก่อนที่จะทำการจอง/การสั่งซื้อ

· ราคาสินค้าและบริการที่แสดงบนเว็บไซต์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

· เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าบนเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

· ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

· ข้อตกลงและเงื่อนไข รหัสโปรโมชั่น, รหัสส่วนลด และ รหัสเงินสด อาจแตกต่างกันไปสำหรับการโปรโมชั้นแต่ละครั้ง โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างละเอียดก่อนที่จะชำระเงิน

การชำระเงิน (Payment)
ลูกค้า/ผู้ให้บริการจะต้องชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารของบริษัทในนามนิติบุคคลเท่านั้น หรือตามเงื่อนไขของของทัวร์ในแต่ละโปรแกรม หากมีการจ่ายเงินให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อบรรดาความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้าทั้งสิ้น

การชำระเงินด้วยการโอนเงิน จะต้องชำระเต็มจำนวนเมื่อทำการจอง สำหรับการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องยอมรับเงื่อนไขของการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่บริษัทกำหนดทั้งการชำระเต็มจำนวนและการชำระโดยการผ่อนชำระรายเดือนที่มีภาระการจ่ายดอกเบี้ย โดยบัตรเครดิตของท่านจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยบริษัทเมื่อทำการจอง/การสั่งซื้อและยืนยันการจอง/การสั่งซื้อ ทั้งนี้ก่อนใช้บริการกรุณาชำระด้วยบัตรเครดิต อ่านเพิ่มเติม “เงื่อนไขและข้อตกลงการรับบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต” ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขนี้

การชำระออนไลน์

ท่านสามารถชำระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร ชำระโดยโอนเข้าบัญชี บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด ธนาคารไทยพานิชย์ เลขที่บัญชี 362-2299-693
เมื่อท่านโอนเงินแล้วกรุณส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่

Email : reservation@trunktravel.co.th จะถือว่าการจองสมบูรณ์

ทาง Prompt pay จากลิ้งค์ในเว็ปไซต์
ในกรณีของการเลือกการชำระเงินผ่านช่องทางแบบออฟไลน์เช่นเช็คและโอนเงิน การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากผู้ให้บริการหลังจากได้รับเงินแล้วเท่านั้น ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางอีเมลภายใน 7 วันทำการ

ในกรณีที่ท่านต้องการใบเสร็จรับเงินในนามของนิติบุคคลโปรดแจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่เมื่อทำการจอง หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบเสร็จ กรุณาแจ้งทางอีเมล์มาที่อีเมล์ของบริษัท บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบเสร็จภายในเดือนที่มีการชำระเท่านั้น หากเลยไปจากระยะเวลาที่แจ้ง จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ได้

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองภายหลังการจองแล้ว สามารถทำได้ ทั้งนี้ (revision of booking)

  • แจ้งความประสงค์ทางอีเมล์มาที่อีเมล์ของบริษัท ทันทีที่ท่านมีความจำเป็น
  • บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ ว่าสามารถเปลี่ยนแปลง, แก้ไขการจองตามที่ท่านต้องการได้หรือไม่ และมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ เท่าไร
  • ท่านต้องยอมรับและยืนยันการเปลี่ยนแปลงการจองและจำนวนเงินที่ต้องชำระเพิ่มขึ้น และชำระเงินนั้นก่อนที่บริษัทจะทำการเปลี่ยนแปลงการจองให้
  • หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขเรื่องการเดินทางและที่พักที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงและไม่สามรารถคืนเงินใดๆให้ท่านได้

การยกเลิกและการคืนเงิน (Cancellation and Refund)

“ผู้ใช้บริการ” ยอมรับและตกลงกับนโยบายการยกเลิกและนโยบายการคืนเงินของ “ผู้ให้บริการ” รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ และเงื่อนไขของ “ผู้ให้บริการ” ที่ต่อเนื่องกับการจองหรือระหว่างการเข้าพักรวมทั้งการให้บริการและ / หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย “ผู้ให้บริการ”

การปรับเปลี่ยนนโยบายการยกเลิกและการคืนเงินของแต่ละผู้ให้บริการ จะแสดงในระหว่างทำการจองที่พักหรือบริการทางการท่องเที่ยว รวมในอีเมล์ยืนยันการทำธุรการการจองของผู้ใช้บริการ

โปรดทราบว่าราคาการให้บริการทางการท่องเที่ยวหรือข้อเสนอพิเศษ ไม่ได้รับสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบรายละเอียดให้ทั่วถึงสำหรับเงื่อนไขดังกล่าวก่อนที่จะทำการจองทัวร์

หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์ที่จะแก้ไขหรือยกเลิกการจองทัวร์ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องติดต่อบริษัท และปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัท ผู้ใช้บริการอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพื่อยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการขอใช้บริการ ตามที่นโยบายการคืนเงินของผู้ให้บริการ ได้ระบุข้อกำหนดนั้นๆไว้

ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการอ่านหรือติดตามการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการยกเลิกและ นโยบายการคืนเงินและเงื่อนไขอื่นๆ ของผู้ให้บริการอย่างรอบคอบก่อนทำการสำรองห้องพักหรือทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการจองห้องพัก

การคืนเงิน (Refund policy)

ขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขการจอง/การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่ประกาศเป็นอื่นใดแต่ละประเภท ในแต่ละโปรโมชั่น ในแต่ละช่วงเวลา

บริษัทจะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนที่จอง (ไม่มีดอกเบี้ย) หากบริษัทเป็นฝ่ายยกเลิกทัวร์ที่ท่านจองเองเท่านั้น หากเป็นสาเหตุอื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัทสงวนสิทธ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

ทางบริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ราคาค่าธรรมเนียมหรือข้อเสนอพิเศษบางอย่างไม่สามารถยกเลิก ขอรับเงินคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้บริษัทจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกจากท่านด้วย

การไม่เข้าใช้บริการของผู้ให้บริการ หรือการแจ้งยกเลิกทัวร์ช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดนั้น ท่านจะไม่ได้รับสิทธิในการรับเงินที่ชำระล่วงหน้าคืน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้หมด

ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล (การจอง/การสั่งซื้อ) ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของท่านอย่างละเอียดว่ามีเงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่ก่อนดำเนินการจอง/สั่งซื้อ อย่างไรก็ตามทางบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ อันเป็นผลมาจากการเข้าใช้บริการล่าช้า หรือหากการจองของท่านถูกยกเลิก หรือมีค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บเมื่อลูกค้าไม่ใช้บริการ