ที่ทรังค์ ความปลอดภัยและความสนุกคือปัจจัยสำคัญสำหรับการเดินทางของคุณ

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาที่เกิดภาวะโรคระบาด COVID-19 ทั่วโลกในปัจจุบัน

จึงเป็นเรื่องที่เราต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมาก

เราได้ทำงานกันอย่างหนักตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อให้มั่นใจว่า ได้ปฏิบติตรงตามข้อกำหนดการควบคุมโรคของทางรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย, การเดินทางที่มีสำนึกดี และเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการด้านต่างๆที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการควบคุมโรคจากรัฐบาลเท่านั้น

เรารับประกันที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ความมั่นใจกับคุณว่า การเดินทางของคุณจะสะอาดและปลอดภัย ตามข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

ลูกค้าทุกท่านจะได้รับชุดป้องกันเพื่อความสะอาดจากทรังค์ อันประกอบไปด้วยถุงมือ, หน้ากาก และเจลทำความสะอาดมือ

ไกด์ในการเดินทางของคุณจะตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ร่วมทัวร์ทุกท่านอย่างสม่ำเสมอ

คุณจะรับการดูแลและย้ำเตือนเรื่องการรักษาระยะห่างระหว่างตัวเองกับบุคคลอื่นที่ไม่ได้เดินทางมาในคณะเดียวกัน

เราจะใช้บริการเฉพาะการขนส่งที่เป็นส่วนตัวและเป็นมืออาชีพ เพื่อความสะอาดและปราศจากเชื้อโรค

คุณต้องหมั่นล้างมือเป็นประจำและสวมใส่หน้ากากขณะเดินทางพร้อมคณะ

ถ้าคุณอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการดูแลความปลอดภัยของเรา กรุณาติดต่อทีมงาน

ที่ทรังค์ ความปลอดภัยและความสนุกคือปัจจัยสำคัญสำหรับการเดินทางของคุณ

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาที่เกิดภาวะโรคระบาด COVID-19 ทั่วโลกในปัจจุบัน

จึงเป็นเรื่องที่เราต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมาก

เราได้ทำงานกันอย่างหนักตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อให้มั่นใจว่า ได้ปฏิบติตรงตามข้อกำหนดการควบคุมโรคของทางรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย, การเดินทางที่มีสำนึกดี และเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการด้านต่างๆที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการควบคุมโรคจากรัฐบาลเท่านั้น

เรารับประกันที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ความมั่นใจกับคุณว่า การเดินทางของคุณจะสะอาดและปลอดภัย ตามข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

ลูกค้าทุกท่านจะได้รับชุดป้องกันเพื่อความสะอาดจากทรังค์ อันประกอบไปด้วยถุงมือ, หน้ากาก และเจลทำความสะอาดมือ

ไกด์ในการเดินทางของคุณจะตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ร่วมทัวร์ทุกท่านอย่างสม่ำเสมอ

คุณจะรับการดูแลและย้ำเตือนเรื่องการรักษาระยะห่างระหว่างตัวเองกับบุคคลอื่นที่ไม่ได้เดินทางมาในคณะเดียวกัน

เราจะใช้บริการเฉพาะการขนส่งที่เป็นส่วนตัวและเป็นมืออาชีพ เพื่อความสะอาดและปราศจากเชื้อโรค

คุณต้องหมั่นล้างมือเป็นประจำและสวมใส่หน้ากากขณะเดินทางพร้อมคณะ

ถ้าคุณอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการดูแลความปลอดภัยของเรา กรุณาติดต่อทีมงาน